Co to jest Midijob?
25 cze 2021

Co to jest Midijob?

Midijob to forma zatrudnienia, w której pracownicy zarabiają od 450,01 do 1 300 euro miesięcznie. Jest to mało znany wariant pracy zarobkowej ale coraz bardziej korzystny. Osoby zatrudnione w ramach tzw. obszaru przejściowego opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w obniżonej wysokości. Do tego zapewnione mają ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne a także na wypadek bezrobocia. Dodatkowo odprowadzane są składki emerytalne.

Opodatkowanie z tytułu pracy Midijob

Opodatkowanie dochodów z pracy Midijob wygląda dokładnie tak jak w przypadku innych form zatrudnienia. Tutaj należy uwzględnić indywidualną klasę podatkową danej osoby. W klasach podatku dochodowego:

· od I do IV Midijob jest wolne od podatku

· od V i VI należy zapłacić podatek

Ważne!

Jeśli praca na Midijob jest dodatkowym zarobkiem a główny stosunek pracy podlega składkom na ubezpieczenie społeczne to wtedy należy zapłacić podatek od wynagrodzenia zgodnie z klasą podatkową VI.

Przepisy ogólne

Liczba godzin oraz urlop

Biorąc pod uwagę aktualną minimalną stawkę godzinową w Niemczech – 9,50euro/h - osoba pracująca w tej formie zatrudnienia może pracować maksymalnie 136 godzin miesięcznie. Dokładna liczba dni urlopowych odnotowana jest w umowie o pracę. Nadal jednak istnieje ustawowe minimalne prawo do liczby dni urlopowych. Jest to zależne od liczby dni pracy w tygodniu:

· 6-dniowy tydzień: co najmniej 24 dni urlopu

· 5-dniowy tydzień: co najmniej 20 dni urlopu

· 4-dniowy tydzień: co najmniej 16 dni urlopu

Wypowiedzenie

Rozwiązanie stosunku pracy w formie zatrudnienia Midijob nie różni się niczym innym niż ustawowy okres wypowiedzenia. Tym samym wypowiedzenie stosunku pracy w Niemczech wynosi cztery tygodnie do 15. lub do końca miesiąca kalendarzowego. Im dłużej pracownik jest zatrudniony przez pracodawcę, tym dłuższe są okresy wypowiedzenia.

Ubezpieczenie społeczne i zasiłek chorobowy

Osoby pracujące w tzw. obszarze przejściowym objęte są pełną ochroną ubezpieczeniową uwzględniającą m.in. ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku choroby osoba zatrudniona na Midijob ma prawo do wypłaty wynagrodzenia przez 6 tygodni. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 6 tygodni jest możliwość otrzymania zasiłku chorobowego. Wysokość zasiłku zależna jest od uzyskiwanych dochodów.

Midijob w połączeniu z innymi stosunkami pracy

Jest możliwość nawiązania kilka stosunków pracy (u różnych pracodawców) pod warunkiem, że ich łączna wysokość znajduje się w strefie wynagrodzeń dozwolonych. Pracownicy są zobowiązani do poinformowania swojego pracodawcy o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Warto również wspomnieć, że pracę w ramach Minijob nie uwzględnia się do wysokości miesięcznych dochodów. Oznacza to, że dodatkowo można zarobić 5400 euro rocznie bez płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

Taka forma zatrudnienia zyskuje coraz więcej zwolenników ponieważ osoby wykonujące Midijob nie różnią się praktycznie od pracowników pełnoetatowych. Im także przysługuje prawo do urlopu, chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych, czy praw emerytalnych.

comments powered by Disqus