Europass – sposób na lepszą pracę
21 lis 2018

Europass – sposób na lepszą pracę

Jakie dokumenty wchodzą w skład Europass? CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.

Czym są te poszczególne dokumenty? Pracodawcy dokonując wyboru nadesłanych ofert nie mają zbyt wiele czasu na skrupulatne studiowanie każdego CV. Jeżeli kandydatowi nie uda się wywrzeć odpowiedniego wrażenia, oznacza to, iż zmarnuje nadarzającą się okazję. To zadanie ułatwia Europass, który pomaga stworzyć jasne i przejrzyste CV. Europass - Paszport Językowy przedstawia także całą „biografię” posiadacza dokumentu, czyli etapy i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego. Jest to ocena własna swoich umiejętności językowych opracowanych przez radę Europy. Europass Mobilność jest dokumentem potwierdzającym okresy nauki lub szkolenia w kraju innym niż ojczysty. Może to być praktyka zawodowa, wolontariat lub nauka w ramach wymiany. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Pakiet dokumentów Europass ma na celu pomoc pracodawcom z zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji pracowników, dodatkowo mają być pomocą dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w tworzeniu i komunikowaniu treści programów kształcenia.
Co należy zrobić, aby skorzystać z tego innowacyjnego programu pozwalającego zdobyć doświadczenie na arenie międzynarodowej? Warto odwiedzić stronę „europass.cedefop.europa.eu”, na której znajdziemy wszelkie informacje dotyczące projektu. Na stronie znajdują się również kompletne dokumenty do pobrania oraz szereg porad związanych z podjęciem zatrudnienia oraz zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.
comments powered by Disqus