Holenderski system opieki zdrowotnej
2 gru 2020

Holenderski system opieki zdrowotnej

Jedną z głównych zalet życia w Holandii oprócz wysokich zarobków jest wysoki standard opieki zdrowotnej, która należy do najlepszych w Europie (według Euro Health Consumer Index). Zanim jednak się tam wybierzesz, powinieneś poznać kilka faktów dotyczących  tamtejszego systemu opieki zdrowotnej.

 

Za co ceniony jest system opieki medycznej w Holandii?

Królestwo Niderlandów każdego roku znajduje się w czołówce państw Europy pod względem jakości świadczonych usług medycznych oraz poziomu zadowolenia pacjentów. Holenderski system opieki medycznej ceniony jest głównie za:

• brak kolejek do specjalistów,

• bogaty dostęp do świadczeń medycznych,

• bezpłatne leki wydawane na receptę.

 

Holenderski system opieki zdrowotnej opiera się o zasadę solidarności społecznej. Oznacza to, że na leczenie osób chorych składają się osoby zdrowe. Wysokość składki  uzależniona jest od sytuacji majątkowej płatnika. Ponadto każdy mieszkaniec Holandii zobowiązany jest do wykupienia holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawnia go do skorzystania z usług medycznych.

 

Organizacja ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii

 Istnieją dwie główne formy ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego:

• Zorgverzekeringswet (ZVW) - podstawowe ubezpieczenie, które obejmuje opiekę medyczną;

• Wet langdurige zorg (Wlz) – ubezpieczenie, które obejmuje długoterminową pielęgnację i opiekę.

Każdy mieszkaniec i pracownik na terenie Holandii ma obowiązek wykupienia podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (ZVW), z wyjątkiem dzieci poniżej 18 roku życia objętych polisą ubezpieczeniową rodzica oraz tymczasowych gości z UE posiadających europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). W przypadku WIZ, wszyscy mieszkańcy i pracownicy w Holandii są automatycznie ubezpieczeni przez rząd.  

Pakiet medyczny w zależności od zakresu wykupionych usług składa się z:

• opieki lekarza pierwszego kontaktu,

• usług lekarzy specjalistów,

• obsługi szpitalnej oraz usług pielęgniarskich.

 

Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu

Po wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego, można zarejestrować się w najbliższej placówce medycznej. Potrzebna będzie polisa ubezpieczeniowa, dowód osobisty oraz specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny na miejscu. Pierwszy kontakt odbywa się zazwyczaj telefonicznie - lekarz udziela porady na temat aktualnego stanu zdrowia. Jeżeli po kilku dniach nie ma widocznej poprawy, to doktor przeprowadza szereg badań w gabinecie, a następnie jeżeli zajdzie taka potrzeba zostają przepisane konkretne leki. W przeciwieństwie do  Polski, w Holandii wszystkie leki wydawane na receptę są dostępne za darmo. Należy pamiętać, że w aptekach również konieczna jest rejestracja, która wygląda podobnie jak w przypadku rejestracji do przychodni. Apteki zazwyczaj znajdują się w tym samym budynku co placówka medyczna.

 

Rejestracja w firmie ubezpieczeniowej

Każda osoba mieszkająca lub pracująca w Holandii zobowiązana jest do rejestracji u ubezpieczyciela zdrowotnego. Należy to wykonać w ciągu pierwszych czterech miesięcy od przyjazdu. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego w tym czasie grozi karą grzywny. Co do wyboru firmy ubezpieczeniowej, każdy może wybrać dowolną - nie martwiąc się o odrzucenie wniosku, ponieważ w Holandii ubezpieczyciele zdrowotni mają obowiązek przyjąć wszystkie osoby ubiegające się o podstawowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego, bez względu na wiek i stan zdrowia.

 

Koszty związane z opłacaniem składek

Wysokość składki podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego różni się w zależności od ubezpieczyciela. Średnio podaje się, że wynosi ona około 100 euro na miesiąc. Składka opłacana jest we własnym zakresie. Istnieje możliwość częściowego zwrotu poniesionych kosztów ubezpieczenia, tzw. Zorgtoeslag.

 

Zawarcie ubezpieczenia za pośrednictwem pracodawcy

Czasami istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem pracodawcy.
Jest to tzw. zbiorowe ubezpieczenie zdrowotne, które jest często tańsze od ubezpieczenia wykupionego
we własnym zakresie. O szczegóły można zapytać pracodawcę.

Holenderska służba zdrowia nie jest bez wad. Zdecydowanie jednak przewyższa tą polską jeśli chodzi
o zakres i poziom usług. Jakość ma swoją cenę – mimo wysokich kosztów warto zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami.

comments powered by Disqus