Jak zdobyć holenderskie obywatelstwo?
18 paź 2018

Jak zdobyć holenderskie obywatelstwo?

Dla nich ojczyzną stała się Holandia i chcą to dodatkowo podkreślić poprzez otrzymanie holenderskiego obywatelstwa. Formalność ta, nie tylko ma na celu pokazać przywiązanie do nowego miejsca zamieszkania oraz asymilację. To możliwość uczestniczenia w tworzeniu holenderskiej polityki oraz ułatwienia procedur urzędowych. Warto zatem dowiedzieć się co należy zrobić, by stać się pełnoprawnym obywatelem Holandii.

Na chwilę obecną istnieją trzy możliwe sposoby uzyskania takiego obywatelstwa. Pierwsze z nich jest nabyte prawnie w tym przypadku przyznawane jest ono dziecku, którego jedno z rodziców jest obywatelem Holandii. W sytuacji, gdy rodzice nie są małżeństwem dziecko nadal może otrzymać obywatelstwo, pod warunkiem, że biologiczny ojciec wyrazi zgodę na uznanie dziecka oraz przedstawi wyniki badań DNA. Ważne jest, by je okazać w ciągu roku od uznania dziecka, natomiast samo uznanie dziecka musi się odbyć przed ukończeniem jego 7 roku życia.

Kolejną możliwością jest procedura wyboru. Wymaga ona złożenia odpowiedniego oświadczenia, w którym zgłasza się chęć stania się obywatelem Holandii. Jednak dodatkowo należy spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków:

• urodzić się w Holandii, mieszkać bez przerwy przez min. trzy lata jak również od chwili urodzenia nie mieć innego obywatelstwa;

• być osobą pełnoletnią, która od czwartego roku życia mieszka na terenie Holandii;

• przez min. trzy lata trwać w związku małżeńskim z obywatelem Holandii oraz mieszkać na terenie Holandii nieprzerwanie przez 15 lat;

• mieć powyżej 65 lat i przebywać legalnie na terenie Holandii min. 15 lat.

Jak widać możliwość pozyskania takiego obywatelstwa przeznaczonajest dla konkretnej grupy ludzi i najczęściej polscy obywatele się pod nią nie klasyfikują ponieważ trwa ona bardzo długo. Jednak istnieje opcja pozyskania obywatelstwa przez naturalizację - tutaj również należy złożyć odpowiedni wniosek o nadanie obywatelstwa jak również spełnić szereg wymagań m.in.:

• przebywać legalnie na terenie Holandii przez min. 5 lat;

• zawrzeć związek małżeński z obywatelem Holandii (minimum 3 lata);

• posiadać pozwolenie na pobyt nieokreślony czasowo bądź celowy, które najczęściej dotyczy studiowania lub połączenia rodziny.

Aby zostać obywatelem Holandii należy dodatkowo zdać specjalny egzamin, podczas którego należy wykazać się znajomością historii oraz języka holenderskiego (mowa, pismo, rozumienie). Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.inburgeren.nl. Po ukończeniu kursu otrzymujemy certyfikat, który należy dołączyć do całej dokumentacji. Szczegółowe informacje na temat procedury oraz tego jakie dokumenty są potrzebne oraz o kosztach można uzyskać w odpowiednim wydziale działającym w każdej gminie.
comments powered by Disqus