Od 2015 r. duże zmiany w holenderskich ubezpieczeniach?
1 kwi 2014

Od 2015 r. duże zmiany w holenderskich ubezpieczeniach?

Cały proces połączenia tych dwóch wielkich spółek ubezpieczeniowych w jedną ogromną instytucję zajmującą się ubezpieczeniami zakończy się w przyszłym roku. Utworzona w ten sposób firma przyjmie nazwę ZILVEREN KRUIS.

Co było powodem do podjęcia decyzji obu stron zarządu o poleczeniu sił? Główne wytyczne to zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów (m.in. na marketing).
Ubezpieczalnie obsługiwały zazwyczaj podobny sektor rynku, do tego często tych samych klientów. Dlatego firmy uznały, że lepiej współdziałać niż podejmować walkę konkurencyjną między sobą.

Co ta fuzja oznacza dla klientów w praktyce? Przez 2014 rok klienci AGIS nie powinni odczuć różnic. Jednak pod koniec tego roku otrzymają informację o transformacji firmy prowadzącej ubezpieczenia na ZILVEREN KRUIS oraz zachodzących zmian dotyczących ubezpieczeń. Kierownictwo wyższych szczebli z obu odrębnych jeszcze firm, zapewniają brak odczucia negatywnych przemian dla klientów.

AGIS powstał w 1999 r. dzięki połączeniu regionalnych ubezpieczalni: Anova , Anoz i ZAO. Firma zatrudnia 1,4 tys. pracowników i ubezpiecza się w niej ok. 1,2 mln klientów.
Z kolei skład grupy ZILVEREN KRUIS wchodzą: Avero Achmea i Interpolis FBTO.
Liczba ubezpieczonych to ok. 5,5 miliona osób, a zatrudnionych osób: ok. 2 tys. Ze względu ma posiadanie duże bazy klientów oraz prawie 3,5 tysiąca pracowników, po przejściu fuzji, zarząd może rozważyć dokonanie redukcji zatrudnienia.
comments powered by Disqus