Praca za granicą a emerytura w Polsce
9 cze 2021

Praca za granicą a emerytura w Polsce

Aby móc ubiegać się o emeryturę w Polsce trzeba osiągnąć wiek emerytalny, który aktualnie wynosi – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Na wysokość świadczenia emerytalnego wpływa głównie staż pracy osoby ubezpieczonej oraz wysokość składek odkładanych do ZUS-u. Co w przypadku osób, które pracowały w Polsce i za granicą? Czy mogą ubiegać się o emeryturę za granicą?

Czy dostanę emeryturę?

W większości przypadków osoby, które wyemigrowały do pracy za granicę mają prawo do emerytury. Pod uwagę brane są okresy ubezpieczenia z każdego kraju w którym odprowadzane były składki. Ważną kwestią jest również to, czy państwo w którym podejmowane jest zatrudnienie ma podpisaną umowę międzynarodową z Polską dzięki której można się starać o emeryturę w kraju.

Prawo do emerytury w Polsce

Polska posiada dostosowany system emerytalny z większością państw. Oznacza to, że każda osoba ubezpieczona, która pracowała za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w krajach, z którymi Polska ma podpisaną oddzielną umowę, może ubiegać się o emeryturę w Polsce. Warto dodać, że Wspólnota Europejska nie wprowadziła jednakowych przepisów w kwestii pozyskiwania prawa do emerytury. Tym samym prawo regulowane jest dzięki przepisom danego państwa.

Gdzie i jak złożyć wniosek o emeryturę?

Jeśli praca była wykonywana na terenie Polski i za granicą– wniosek należy złożyć w ZUS-ie. Do wniosku potrzebne będą dokumenty potwierdzające nasze lata pracy w Polsce i w pozostałych krajach.

Inaczej sprawa wygląda gdy zatrudnienie było podejmowane tylko za granicą. Wtedy należy złożyć odpowiednie dokumenty w kraju zatrudnienia. Jeśli podejmowane zatrudnienie było w kilku krajach to wystarczy, że wniosek będzie złożony w jednym z państw. Tym samym wniosek zostanie automatycznie rozpatrzony we wszystkich krajach.

Jest również możliwość złożenia takiego wniosku w odpowiednim oddziale ZUS-u, który realizuje umowy międzynarodowe (właściwej ze względu na państwo ostatnio ubezpieczenia za granicą).

Dokumenty, które są niezbędne do przyznania emerytury:

· E 202 - Rozpatrzenie wniosku o emeryturę

· E 207 - Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

Wniosek o emeryturę z państw UE należy złożyć do ZUS-u na formularzu Rp-1E. Do wniosku trzeba dołączyć formularz E 207 wskazując okresy ubezpieczenia, zatrudnienia czy zamieszkania we wszystkich państwach Unii oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Dodatkowo należy załączyć dokumenty i oświadczenia uzasadniające przyznanie polskich świadczeń i obliczenie ich wysokości, dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a także wejście do strefy Schengen pozwoliło milionom Polakom na swobodne podróżowanie i podejmowanie pracy za granicą. Tym samym UE dostosowała zasady ubiegania się o emeryturę. Choć nadal kwestia przepisów regulowana jest przez państwa trzecie to polski obywatel nie musi się bać, że wyjeżdżając do pracy za granicę utraci prawo do pobierania emerytury.

comments powered by Disqus