Prawo jazdy w Niemczech
17 lis 2021

Prawo jazdy w Niemczech

W Polsce do kursu na prawo jazdy kat. B można przystąpić na trzy miesiące przed 18-stymi urodzinami. Średnio koszt szkolenia wynosi 1800 zł a sam kurs składa się z 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Jak wygląda kurs na prawo jazdy w Niemczech? Czym się różni? Sprawdziliśmy to!

Prawo jazdy w Niemczech – podstawowe informacje

Do kursu na prawo jazdy w Niemczech może przystąpić każda osoba, która posiada tam zameldowanie oraz ukończyła 18 rok życia. Kurs podobnie jak w Polsce można rozpocząć na 3 miesiące przed 18-stymi urodzinami. Ciekawostką jest to, że w Niemczech istnieje możliwość zdobycia prawa jazdy wraz z ukończeniem 17 roku życia. Warunek jest tylko taki, że po zdaniu kursu samochód może być prowadzony pod opieką wcześniej wybranych osób.

W Niemczech kurs na prawo jazdy składa się z 14 lekcji teoretycznych i 12 zajęć praktycznych, gdzie każda z lekcji trwa około 1,5 godziny. Dodatkowo zajęcia praktycznie jak i teoretyczne można zacząć w tym samym czasie. Godziny, które są przeznaczone do wyjeżdżenia na drodze dzielą się na trzy typy:

· 3 lekcje na zwykłych drogach (tzw. landowych)

· 4 lekcje na autostradzie

· 3 lekcje jazdy w nocy

Egzaminy na prawo jazdy opłaca się i zdaje w TÜV lub DEKRA.

Niezbędne dokumenty

Przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy trzeba złożyć kilka dokumentów w Wydziale Ruchu Drogowego w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie:

1. zaświadczenie potwierdzające o odbyciu kursu pierwszej pomocy (Erste Hilfe Kurs)

2. badanie wzroku

3. aktualne zdjęcie paszportowe

4. potwierdzenie zameldowania

5. dokument tożsamości

Koszt prawa jazdy

Całkowity koszt prawa jazdy w Niemczech oscyluje w kwocie 2 000€. Oczywiście kwota ta będzie zależna od miejsca, w którym wykonywany jest kurs, szkoły nauki jazdy lub innych czynników. W podaną kwotę wchodzą następujące opłaty:

· egzamin praktyczny – 106€

· egzamin teoretyczny – 21€

· badanie wzroku – 7€

· kurs pierwszej pomocy – 20€

· wydanie pozwolenia na prowadzenie samochodów osobowych – 34€

· rejestracja prawa jazdy – 6€

· opłata meldunkowa – 250€

· materiał do nauki – 60€

· lekcje jazdy – 850€

· lekcje jazdy w specjalnych warunkach – 540€

Egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy w Niemczech

Egzamin teoretyczny (Theorieprüfung)

Najważniejszą rzeczą przy zdawaniu egzaminu teoretycznego jest wyłączenie telefonu. Inaczej jeśli osoba zdająca tego nie zrobi a telefon zadzwoni podczas egzaminu to zostanie on automatycznie anulowany. Dodatkowo osoba ta będzie musiała zapłacić za egzamin wszystkich tych, którzy aktualnie biorą w nim udział.

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru, gdzie łącznie można uzyskać 110 punktów. W tym można stracić tylko 10 punktów. Czas w jakim trzeba rozwiązać test to 45 minut. Dodatkowo jeśli osoba zdająca upora się z testem szybciej i będzie chciała wyjść to trzeba powiadomić o tym osobę przeprowadzającą egzamin odpowiednim przyciskiem na komputerze. Następnie egzaminator wydrukuje wynik testu, który będzie można zobaczyć dopiero po opuszczeniu sali egzaminacyjnej.

Każda osoba ma trzy próby na zdanie egzaminu teoretycznego. Jeśli nie uda się zdać za trzecim razem, to trzeba będzie odczekać kolejne 3 miesiące, aby ponownie móc podejść do testu.

Egzamin praktyczny (praktische Prüfung)

Podobnie jak w Polsce egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B trwa 45 minut. Egzamin zdawany jest w obecności instruktora, który siedzi obok na miejscu pasażera a także egzaminatora - z tyłu.

Egzamin praktyczny rozpoczyna się od kilku pytań technicznych dotyczących pojazdu. Następnie jeśli odpowiedzi były poprawne, to osoba zdająca wsiada do samochodu i pokonuje plac manewrowy. Kolejny krok to wyjazd w miasto i słuchanie oraz wykonywanie poleceń egzaminatora.

Po ukończeniu jazdy egzaminator informuje o tym czy kurs został zaliczony. Jeśli tak to można praktycznie od razu poruszać się po drogach, ponieważ wydawane jest tymczasowe prawo jazdy. Oryginalny dokument będzie do odbioru w ciągu 4 tygodni.

Egzamin na prawo jazdy to niemałe wyzwanie. Dodatkowo jeśli kurs wykonywany jest w innym kraju niż w Polsce to może okazać się to problematyczne pod kątem języka czy innych czynników. Pomiędzy egzaminem na prawo jazdy w Polsce a w Niemczech nie ma znaczących różnic.

comments powered by Disqus