Prawo pracy w Belgii
28 lip 2021

Prawo pracy w Belgii

Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów w UE. Co raz więcej osób wyjeżdża tam w celach głównie zarobkowych i nie tylko. Każda osoba, która planuje podjąć pracę w Belgii powinna zapoznać się z obowiązującym tam prawem pracy.

Umowa o pracę

W Belgii zazwyczaj umowy sporządzane są w formie pisemnej. W niektórych przypadkach jest możliwość zawarcia kontraktu w formie ustnej. Wyróżnia się kilka następujących rodzajów umów:

· na czas nieokreślony

· na czas określony

· w niepełnym wymiarze godzin

· na wykonanie określonego zadania

· zatrudnienia tymczasowego

· na praktyki zawodowe

W zależności od regionu podejmowanego zatrudnienia umowa musi być sporządzona w języku:

· flamandzkim jeśli firma ma siedzibę w flamandzkojęzycznej części Belgii

· francuskim jeśli firma ma siedzibę we francuskojęzycznej części Belgii

· niemieckim jeśli firma ma siedzibę w niemieckojęzycznej części Belgii

Wynagrodzenie i czas pracy

Od 2021 r w Belgii minimalne wynagrodzenie to 1626 € brutto. Kraj ten zalicza się do państw, które mają jeden z najwyższych minimalnych wynagrodzeń w EU.

W Belgii maksymalny czas pracy to 8 godzin dziennie i 38 godzin tygodniowo. W niektórych przypadkach jest możliwość pracy 9 godzin dziennie lub 40 godzin tygodniowo. Wtedy pracownikowi przysługują dodatkowo płatne nadgodziny:

· 50% zwykłej stawki godzinowej

· 100% zwykłej stawki za pracę w niedzielę i święta

Po przepracowaniu 6 godzin pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa.

Rodzaje urlopów

Urlop wypoczynkowy

Długość urlopu wypoczynkowego ustalana jest na podstawie przepracowanych dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku 6 – dniowego tygodnia pracy przysługują 24 dni urlopu, a przy 6 – dniowym tygodniu pracy – 20 dni urlopu.

W przypadku jeśli w poprzednim roku kalendarzowym okres pracy wynosił mniej niż 12 miesięcy, to urlop będzie obliczany odpowiednio do przepracowanego czasu. Warto również mieć na uwadze, że jeśli doszło do zmiany pracodawcy, to wtedy należy przedstawić prawo do urlopu na specjalnym zaświadczeniu o wykonywanej pracy. Dokument ten należy przedstawić nowemu pracodawcy.

Urlop macierzyński

Każdej kobiecie, która legalnie podejmuje zatrudnienie na terenie Belgii przysługuje urlop macierzyński. Urlop ten rozpoczyna się na prośbę przyszłej mamy nie wcześniej niż 6 tygodni przed planowaną datą porodu lub 8 tygodni, gdy jest to ciąża mnoga. Na 7 dni przed porodem kobieta jest zobowiązana przerwać stosunek pracy i o tym fakcie powinna również poinformować swojego pracodawcę lub jeśli nie pracuje – urząd pracy.

Urlop macierzyński trwa 15 lub w przypadku ciąży mnogiej 17 tygodni.

Urlop rodzicielski

Każdy pracownik, który jest legalnie zatrudniony ma prawo do 10 dni urlop z okazji urodzenia dziecka. Urlop należy wykorzystać w przeciągu 4 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Za pierwsze 3 wolne dni przysługuje całość stawki a za kolejne 7 - dodatek w wysokości 82%.

Urlop wychowawczy

Z urlop wychowawczego mogą skorzystać rodzice, których dziecko nie ukończyło 12 roku życia. Trwa on:

· 3 miesiące – nie muszą następować po sobie

· 6 miesięcy – czas pracy zostaje zmniejszony do pół etatu

· 15 miesięcy – czas pracy zmniejszony do 4/5 etatu

Wymogiem otrzymania urlopu wychowawczego jest przepracowanie u tego samego pracodawcy minimum 1 roku w okresie 15 miesięcy przed złożeniem prośby.

Urlopy opiekuńcze

W Belgii istnieją jeszcze dwa dodatkowe formy urlopu:

· urlop ze względu na opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny – w przypadku jeśli jeden z członków rodziny wymaga stałej opieki, to osoba zatrudniona może ubiegać się o urlop ze względu na opiekę. Tutaj należy przedstawić swojemu pracodawcy odpowiednią dokumentację medyczną.

· urlop ze względu na opiekę nad osobą umierającą – w tym przypadku urlop ten jest prawem pracownika i nie wymaga jakiejkolwiek zgody od pracodawcy. Urlop może trwać maksymalnie 1 miesiąc (w wyjątkowych sytuacjach 2 miesiące).

Belgia jako kraj, który posiada jeden z najwyższych minimalnych wynagrodzeń w EU jest co raz bardziej popularnym kierunkiem do emigracji. Znajomość belgijskiego prawa pracy powinna być priorytetem każdej osoby, która planuje pracę w tym kraju.

comments powered by Disqus