Prowadzenie konta bankowego w Holandii
16 lis 2018

Prowadzenie konta bankowego w Holandii

Warto zaznaczyć, że godziny urzędowania banków bardzo różnią się od polskich. Zwykle banki otwarte są od godziny 9.00 do 17.00. Wyjątek stanowi czwartek, który jest tutaj dniem handlowym, a przez to banki otwarte są nawet do godziny 20.00.
Wypłata z bankomatów wszystkich sieci na terenie Holandii jest za darmo. Poza bankomatami, w bankach spotkamy się także z wpłatomatami, które zastępują okienka z kasjerami.

Z zaawansowaną znajomością angielskiego przez młodych i starszych, możemy być pewni, że praktycznie wszędzie zostaniemy obsłużeni po angielsku. Problemem jest natomiast korzystanie z bankowości elektronicznej. Jedynie ABN AMRO oferuje tą usługę w języku angielskim. Zgodnie jednak z holenderskim prawem, wszystkie dokumenty będziemy podpisywać po holendersku. Osoby, które są zainteresowane inwestowaniem, powinny wybrać Bank ING oferujący zdecydowanie lepsze oferty inwestycyjne.

Do otwarcia konta potrzebne są: dokument tożsamości, numer BSN oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania. Jeżeli chcemy otworzyć rachunek inny niż oszczędnościowy, bank zażąda także kontraktu czy paska z wypłatą w celu potwierdzenia wysokości zarobków.

Po wypełnieniu formalności, w ciągu kilku dni otrzymamy kartę drogą pocztową. W celu jej uaktywnienia należy udać się do banku. Tam będziemy mogli wybrać numer PIN. Kolejnych kilka dni zejdzie na otrzymanie e-identyfikatora, który jest niezbędny podczas logowania się dobankowości elektronicznej. Ma on postać mini kalkulatora, a po włożeniu karty i wpisaniu PIN generuje kody, które potrzebne będą do zalogowania się do konta czy zrobienia jakichkolwiek transakcji. Koszty prowadzenia podstawowego rachunku wahają się w granicach 2-4 euro miesięcznie. Oprocentowanie takiego rachunku to z reguły 0%. Możemy jednak trzymać pieniądze na rachunku oszczędnościowym, gdzie kapitalizowane odsetki będą co miesiąc dodawane do rachunku.

Wraz z otwarciem konta warto wykupić wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Aansprakelijkheidsverzekering). Miesięczny koszt to zaledwie ok. 2-3 €, a kwota ubezpieczenia to aż 500,000 €. Ubezpieczenie to przyda się w przypadku gdy wjedziemy w kogoś rowerem, powodując straty, czy wpadając na kogoś na przykład na korytarzu w pracy, tłukąc mu okulary. Zamiast ponosić koszt z własnej kieszeni możemy ściągnąć niezbędną kwotę z naszego ubezpieczenia.

Przed wyjazdem z kraju, nie zapomnijmy o zamknięciu konta. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, to musimy udowodnić (pisemnie albo słownie), że opuszczamy kraj i w związku z tym, ubezpieczenia takiego nie potrzebujemy. W przeciwnym razie, poniesiemy roczny koszt.

comments powered by Disqus