Rozwód w Niemczech
20 paź 2021

Rozwód w Niemczech

Rozwód to jedna z najbardziej stresujących spraw w życiu. Dodatkowo proces ten nie jest łatwy pod kątem organizacyjnym. Wszystkie regulacje dotyczące rozwodu w Niemczech zapisane są w Bürgerliches Gesetzbuch, czyli niemieckim kodeksie cywilnym.

Rozwód w praktyce

Zgodnie z kodeksem cywilnym małżeństwo może być rozwiązane wyłącznie za pomocą sędziego. Pozew o rozwód można złożyć dopiero po roku rozłąki przez jednego z małżonków. Następnie sąd przesyła na adres wnioskodawcy rachunek jaki należy uiścić, aby proces mógł się rozpocząć. Kolejny krok to ustalenie terminu rozprawy. Ostatni etap to proces rozwodowy, na którym sędzia decyduje o sprawach okołorozwodowych. Dodatkowo osoba, która wnioskowała o rozwód powinna zatrudnić adwokata.

Warunki rozwodu

O rozstaniu małżonków można mówić wtedy kiedy pomiędzy nimi nie występuje wspólnota domowa oraz relacja osobista. Niemiecki organ sądowy wyróżnia 3 sytuacje, w których można dokonać rozwodu:

· rozstanie trwające krócej niż rok – jeśli małżonkowie rozstali się i od tego momentu nie minął jeszcze rok czasu, to nie jest to dość mocny argument aby stwierdzić, że małżeństwo się rozpadło. Tutaj prawo jest dość rygorystyczne i dużo zależy od okoliczności w jakich małżonkowie postanowili się rozwieść.

· rozstanie trwające rok – po roku czasu od rozstania można stwierdzić, że małżeństwo jest nieudane. Wtedy za pomocą wniosku o rozwód przez obojga lub jedno z nich można dokonać sądowego rozstania.

· rozstanie trwające trzy lata – tutaj jeśli od rozstania małżonków minie 3 lata, to jest to powód do podjęcia procesu rozwodowego.

Koszty rozwodu

Opłaty za rozwód nie są jasno określone. Zależne są od kilku czynników m.in.: od dochodów małżonków oraz posiadany majątek, kosztów sądowych, wynajętego prawnika. W Internecie można znaleźć dużo kalkulatorów dzięki którymi jest możliwość oszacowania kosztu rozwodu. Na pewno trzeba liczyć się z tym, że nie jest to tanie przedsięwzięcie. 

Klasa podatkowa po rozwodzie

Ważną kwestią pozostają również klasy podatkowe, które zostaną przypisane do małżonków. Osoby rozwiedzione bez dzieci zaliczane będą do I klasy podatkowej. Natomiast osoby samotnie wychowujące dzieci – do II klasy podatkowej.

Alimenty

Zasiłek alimentacyjny powstaje w stosunku do utrzymania niepełnoletnich lub pełnoletnich (jeśli się uczą) dzieci. To ile wyniesie i który z rodziców otrzyma alimenty decyduje sąd. Sugeruje się on prawem oraz dobrem dziecka i na tej podstawie przyznaje alimenty.

Według statystyk przeprowadzonych przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w Niemczech rozpada się co trzecie małżeństwo. Średnia długość zakończonych związków wynosiła 15 lat.

comments powered by Disqus