Setki ludzi bez pracy z powodu zamknięcia fabryki papierosów!
8 kwi 2014

Setki ludzi bez pracy z powodu zamknięcia fabryki papierosów!

W miejscowości Bergen op Zoom, której znajduje się fabryka na co dzień pracuje 1.400 pracowników z czego zdecydowana większość będzie musiała przejść na zasiłek dla bezrobotnych. Przy pracy zostanie około 150 pracowników związanych ze sprzedażą oraz marketingiem.

Z jakiego powodu amerykański koncern chce wycofać swoją działalność?

Philip Morris tłumaczy zamknięcie fabryki głównie trudnymi warunkami gospodarczymi, coraz mniejszym popytem na gotowe papierosy oraz wzrostem nielegalnego handlu papierosami. Pracownicy i związki zawodowe z miejscowej prowincji przyjęły tę wiadomość z ogromnym zaskoczeniem i niezadowoleniem.
Zakład co roku przynosi zyski. W 2012 roku wyniósł on 145 mln euro. Fabryka produkuje papierosy głównie na eksport. Amerykański koncern zapowiedział, że nie będzie to jedyne zamknięcie, gdyż oznajmił już o planowanej likwidacji zakładu w Australii. Firma zmienia strategię i zaczyna stopniowo przenosić fabryki do państw, w których generowane koszty będą znacznie niższe.
comments powered by Disqus