Ślub w Holandii
7 paź 2021

Ślub w Holandii

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński na terenie Holandii mają wybór co do kwestii formy legalizacji związku: małżeństwo (huwelijk), zarejestrowane partnerstwo (geregistreerd partnerschap) oraz pożycie oparte na umowie (samenlevingscontract).

Związek małżeński

Przed złożeniem przysięgi w kościele Para Młodych będzie musiała odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego. Tam w obecności urzędnika trzeba zarejestrować związek a następne podpisać potrzebne dokumenty.

Jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem to są one ustalane indywidualnie z każdą gminą. W Holandii jest również tak, że jest jeden dzień w tygodniu, gdzie związek małżeński można zawrzeć za darmo. Taka kwestia również ustalana jest indywidualnie przez urząd gminy.

W praktyce

Początek zawarcia związku małżeńskiego w Holandii rozpoczyna się od złożenia odpowiedniej deklaracji (ondertrouw) w urzędzie gminy. Deklarację należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed uroczystością i jest ona ważna przez kolejnych 6 miesięcy. Po tym czasie jeśli nie zostanie ona wykorzystana trzeba będzie złożyć ją ponownie. W dokumencie trzeba podać dane świadków, którzy muszą być pełnoletni oraz posiadać ważny dokument tożsamości.

Ważną kwestią pozostaje również język w jakim będzie udzielany ślub. Tutaj jest możliwość zmiany języka z holenderskiego na angielski w urzędzie gminy. Na własny koszt można również wynająć tłumacza.

Potrzebne dokumenty

Niezbędnymi dokumentami, które trzeba będzie posiadać przy zawarciu związku małżeńskiego to:

· dowód tożsamości,

· akt urodzenia,

· zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa,

· kopie dowodów tożsamości świadków.

Oprócz wymienionych dokumentów mogą być jeszcze potrzebne inne zaświadczenia o które warto dopytać w urzędzie gminy.

Związek partnerski

Z niderlandzkiego geregistreerd partnerschap to nic innego jak ślub cywilny. Jest to też najbardziej popularna forma zawierania związku małżeńskiego na terenie Holandii. Zorganizowanie ślubu cywilnego jest bardzo proste. Przyszła Para Młoda wypełnia formularz online następnie umawia się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów i daty. Kolejny krok to uroczystość w wybranym dniu. Para, która zdecydowała się na taką formę związku małżeńskiego będzie mogła nosić to samo nazwisko, wzajemnie po sobie dziedziczyć oraz ma taki sam obowiązek alimentacyjny.

W przypadku jeśli para będzie chciała anulować związek partnerski to należy wziąć rozwód, którego przebieg będzie zależał od kilku czynników. Jeśli para nie posiada dzieci w wieku poniżej 18 lat, to jest możliwość rozwiązania partnerstwa bez udziału sądu. Oczywiście cały proces musi przebiec pomyślnie, aby było to możliwe.

Pożycie oparte na umowie – co to jest?

Jest to sposób zawarcia związku, która w świetle prawa nie jest formą legalizacji związku. Oznacza to, że pomiędzy osobami zostaje zawarty kontrakt, w którym strony ustalają kwestie związane z podzieleniem kosztów utrzymania domu, dostępu do kont bankowych lub podziału majątku w przypadku rozstania. Taki dokument zostaje spisany w obecności notariusza.

Warto wspomnieć, że aby móc zawrzeć ślub w Holandii to przynajmniej jedna z osób musi być zameldowana w urzędzie gminy. Dodatkowo warto wiedzieć, że jeśli para nie zalegalizuje związku, to będzie musiała liczyć się z konsekwencjami wyższych podatków lub w przypadku hospitalizacji – braku jakichkolwiek informacji o sytuacji partnera.

comments powered by Disqus