Służba zdrowia w Belgii – szczegóły
30 lip 2021

Służba zdrowia w Belgii – szczegóły

Belgijski system opieki zdrowotnej jest jednym z najlepszych w Europie. Jest on podzielony na dwa sektory – państwowy i prywatny. Pierwszy z nich finansowany jest z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia korzystanie z usług lekarza czy opieki szpitalnej. Każda osoba planująca wyjazd do Belgii powinna zapoznać się z zasadami działania tamtejszej służby zdrowia po to, aby w sytuacji choroby lub wypadku wiedzieć jak postępować.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Belgii?

Osoby, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu to:

· osoby zatrudnione na umowę o pracę,

· bezrobotni z prawem do zasiłku,

· niezdolni do pracy z prawem do zasiłku,

· kobiety korzystające z zasiłku macierzyńskiego,

· emeryci,

· osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Belgii.

W przypadku osób oddelegowanych i turystów zastosowanie mają tutaj przepisy UE. Jeśli osoba jest oddelegowana do pracy w Belgii i posiada opłacone ubezpieczenie społeczne w Polsce, to może korzystać z usług medycznych na takich samych prawach jak każdy mieszkaniec Belgii. 

Dokumenty potrzebne do uzyskania opieki medycznej i zwrotu kosztów

Warto wiedzieć, że każda osoba, która jest oddelegowana do pracy za granicą powinna posiadać zaświadczenie potwierdzające składki na ubezpieczenie społeczne – druk A1. Przed wyjazdem dobrze jest zadbać o ten dokument. Wystąpić można po niego do najbliższego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która nie będzie posiadała druku A1 może zostać oskarżona o pracę na czarno. Dlatego zaleca się, aby zawsze mieć go przy sobie.

Jeśli pracownik oddelegowany korzystał z usług medycznych na terenie Belgii, to po przyjeździe do Polski powinien udać się do najbliższej placówki NFZ. Należy złożyć tam odpowiednie dokumenty po to, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Dokumenty, które warto przechowywać  to:

· rachunki ze szpitala

· dowody zapłaty z aptek

· kopie recept

· zaświadczenia wydane przez lekarza (zielony druk)

· kartę EKUZ

Ubezpieczenie Assistance a karta EKUZ

Wiele osób, które wyjeżdżają do pracy za granicę wykupują kartę EKUZ. Jest ona dowodem opłacanych składek na ubezpieczenie a w przypadku nagłej pomocy medycznej uprawnia do refundacji przez zagraniczny fundusz zdrowia. Trzeba jednak wiedzieć, że karta EKUZ nie zapewnia pełnego zwrotu kosztów za transport sanitarny na terenie Belgii czy opłaty za świadczenia medyczne. Drugą wadą karty EKUZ jest to, że można korzystać tylko z placówek medycznych, które mają podpisaną umowę z belgijskim NFZ.

Dobrym uzupełnieniem do karty EKUZ będzie ubezpieczenie Assistance. Ubezpieczenie to zapewnia korzystanie z pomocy tłumacza czy transportu z Belgii do Polski w razie wypadku. Tutaj warto przejrzeć propozycje ubezpieczycieli i wybrać pakiet, który będzie najlepiej dostosowany do potrzeb.

Kasy chorych w Belgii

Aktualnie w Belgii działa pięć kas chorych. Aby móc w pełni korzystać z opieki medycznej trzeba przynależeć do jednej z nich. Do wyboru są:

· Chrześcijańskie Kasy Chorych (Christelijke Mutualiteiten)

· Socjalistyczne Kasy Chorych (Socialistische Mutualiteiten)

· Liberalne Kasy Chorych (Liberale Mutualiteiten)

· Niezależne Kasy Chorych (Onafhankelijke Ziekenfondsen)

· Neutralne Kasy Chorych (Neutrale Ziekenfondsen)

Warto wiedzieć, że każda osoba pozostająca na utrzymaniu osoby pracującej również jest objęta ubezpieczeniem i przynależy do tej samej kasy chorych.

Koszty związane z opłacaniem składek odprowadzane są automatycznie od wypłaty. Kształtują się następująco: 7,35% odciągane jest od wypłaty a pozostałą część – 3,80% - dopłaca pracodawca.

Wizyta u lekarza

Wizyta u lekarza w Belgii nie różni się znacznie od tej w Polsce. Na wizytę zazwyczaj należy umówić się telefonicznie ustalając przy tym dokładny termin i godzinę. Po przybyciu należy okazać dowód ubezpieczenia zdrowotnego a także dokument tożsamości. Pod koniec wizyty należy uiścić opłatę za usługę. Po dokonaniu opłaty otrzymuje się zielony druczek na podstawie którego będzie można ubiegać się o zwrot kosztów (maksymalnie do 75%).

Ile należy zapłacić za wizytę u lekarza? To zależy od: doświadczenia, dziedziny, miejsca przyjmowania pacjentów. Średnio od 30€ za lekarza ogólnego i od 50€ za specjalistę.

Wysoce wykwalifikowana kadra lekarska oraz jasny system zasad i przepisów daje belgijskiej służbie zdrowia tytuł jednej z najlepszej w Unii Europejskiej. Jest to jak najbardziej uzasadnione ponieważ każda osoba, która wyjedzie do Belgii będzie objęta fachową opieką medyczną.

comments powered by Disqus