Świadczenia dla pracowników w Belgii
27 sie 2021

Świadczenia dla pracowników w Belgii

Belgia jako kraj socjalny oferuje wiele świadczeń, które pomagają w przypadku utraty pracy lub trudnej sytuacji materialnej. Oto najważniejsze zasiłki i dodatki na terenie Belgii.

Zasiłek rodzinny – Kinderbijslag

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci do 18 a nawet do 25 roku życia (jeśli dziecko nadal się uczy). Prawie każda osoba, która legalnie podejmuje zatrudnienie w Belgii może ubiegać się o to świadczenie. Osoby podejmujące pracę sezonową oraz pracownicy oddelegowani, którzy podlegają pod ubezpieczenie w swoim kraju nie mogą starać się zasiłek rodzinny.

Wysokość zasiłku rodzinnego

To ile należy się zasiłku rodzinnego zależy głównie od liczby posiadanych dzieci:

· na pierwsze dziecko 95,8€

· na drugie 177,27€

· a na każde kolejne 264,67€

Prawo do zasiłku ustalane jest co kwartał uwzględniając aktualną sytuację rodzinną.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoba, która utraciła pracę z nie własnej winy, czyli np. została zwolniona przez swojego pracodawcę lub wygasła jej umowa, która była zawarta na czas określony - może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Oprócz tego należy przepracować określony czas, aby móc otrzymać zasiłek:

· do 36 lat – 312 dni w okresie 21 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy;

· pomiędzy 36 a 50 rokiem życia – 468 dni w okresie 33 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy;

· od 50 roku życia – 624 dni w okresie 42 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy.

Instytucją, która ustala prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest Narodowa Agencja Zatrudnienia (RVA). To tam należy przedstawić dokument C od pracodawcy na podstawie, którego będzie przyznawany zasiłek.

Osoba bezrobotna w czasie przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, ale także w czasie ubiegania się o świadczenie ma w swoim obowiązku:

· przebywać na terytorium Belgii

· aktywnie poszukiwać pracy

· nie mieć innego zatrudnienia i wynagrodzenia

· informować urząd o wszystkich zmianach życiowych

Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych zależna jest od długości stażu pracy a także od sytuacji rodzinnej. Przez pierwsze 3 miesiące wynosi ona 65% ostatniego wynagrodzenia. W kolejnych kwartałach jest ona zmniejszona kolejno do: 60%, następnie 50% i 40%.

Zasiłek macierzyński

Świadczenie z tytułu urlopu macierzyńskiego wypłacane jest przez odpowiednią kasę chorych. Aby móc otrzymywać zasiłek należy po porodzie dostarczyć do swojej kasy chorych akt urodzenia dziecka. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależna jest od tego czy przyszła mama wcześniej podejmowała zatrudnienie lub czy była osobą bezrobotną. Dla kobiet pracujących zasiłek wynosi 82% wynagrodzenia przez pierwsze 30 dni oraz 75% w późniejszym okresie. W przypadku bezrobotnych mam świadczenie wypłacane jest w wysokości 60% przez pierwszy miesiąc.  

Zasiłek socjalny

Świadczenie to jest przyznawane osobom, które są w ciężkiej sytuacji materialnej i nie posiadają środków do życia. Prawo do otrzymywania zasiłku mają osoby, które posiadają obywatelstwo w Belgii lub dysponują prawem do nieograniczonego pobytu w tym kraju. Instytucją, do której należy się zgłosić to CPAS, czyli Publiczne Centrum Akcji Społecznych. Organizacja ta pomoże również nie tylko w otrzymaniu zasiłku socjalnego, ale także w:

· wydaniu tymczasowej karty medycznej, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z opieki medycznej

· poszukiwaniu pracy i znalezieniu odpowiednich kursów doszkalających

· udzieleniu pomocy finansowej i materialnej

Belgia tak jak większość państw UE oferuje wsparcie finansowe dla pracowników. Decydując się na wyjazd i pracę w tym kraju warto wiedzieć na jakie świadczenia możemy liczyć.

comments powered by Disqus