Wypadek przy pracy w Niemczech a odszkodowanie
16 cze 2021

Wypadek przy pracy w Niemczech a odszkodowanie

Wypadek w pracy za granicą to zawsze nieprzyjemna sytuacja i obawa przed brakiem środków do życia ze względu na niezdolność do podejmowania zatrudnienia. Niemcy gwarantują, że każda osoba legalnie zatrudniona ma zapewnioną pomoc za wypadek w miejscu zatrudnienia. Sprawdź jakie to są zasiłki i komu przysługuje prawo do otrzymywania takich świadczeń.

Jakie zasiłki zapewnia niemiecki pracodawca?

Po wypadku przy pracy w Niemczech można ubiegać się o:

· Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

· Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy (Verletztengeld)

· Rentę wypadkową (Verletztenrente)

· Zasiłek pogrzebowy (Sterbegeld)

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy (Verletztengeld)

Niemiecki pracodawca zobowiązany jest do odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (Unfallversicherung), które chroni przed wypadkami i chorobami zawodowymi.

Tym samym przez 6 tygodni po wypadku zasiłek Verletztengeld wypłaca poszkodowanemu pracodawca. Zasiłek ten wynosi 100% wcześniejszego wynagrodzenia brutto. Po upływie tego okresu wypłatę świadczenia przejmuje kasa chorych i wysokość zasiłku wynosi 80% wynagrodzenia brutto. Świadczenie można otrzymywać maksymalnie przez 78 tygodni. Po tym czasie możliwe jest ubieganie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Renta wypadkowa (Verletztenrente)

Po okresie 78 tygodni kiedy stan zdrowia nadal nie pozwala na pracę z pomocą przychodzi renta wypadkowa. Jest to stałe świadczenie, które przysługuje pracownikowi w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość renty zależna jest od rocznej kwoty zarobków przed wypadkiem oraz stopnia uszkodzenia zdrowia. Świadczenie wypłacane jest najczęściej przez odpowiednią kasę chorych.

Co z odszkodowaniem?

Oprócz zasiłków jakie można otrzymać z tytułu niezdolności do pracy można również ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli wypadek powstał z winy pracodawcy możliwe jest ubieganie się o rekompensatę z OC pracodawcy. W większości branż opłacanie OC jest obowiązkowe.

Również często zawierane jest ubezpieczenie NNW, z którego także istnieje możliwość wypłaty odszkodowania.

Jakie dokumenty warto posiadać, aby otrzymać zasiłek?

W przypadku gdyby pracodawca uchylił się od zgłoszenia wypadku to warto mieć dokumenty, które potwierdzą zaistniałą sytuację:

· Dokumenty od lekarza

· Potwierdzenie zajścia wypadku (świadkowie, monitoring)

· Umowę o pracę

· Poświadczenie od lekarza o doznanym wypadku

 

Każda osoba, która podejmuje zatrudnienie za granicą powinna zapoznać się obowiązującymi zasadami BHP oraz z zakresem wykonywanych zadań. Taka wiedza może uchronić przed wypadkiem oraz pomóc w późniejszym ubieganiu się o świadczenia.

comments powered by Disqus