Wypadek przy pracy w Wielkiej Brytanii - co warto wiedzieć?
30 cze 2021

Wypadek przy pracy w Wielkiej Brytanii - co warto wiedzieć?

Polacy, którzy podejmują zatrudnienie w Wielkiej Brytanii zazwyczaj pracują w firmach, w której ryzyko wypadku jest duże ze względu na bardzo trudne warunki zatrudnienia. To jak będzie wyglądał przebieg po wypadku zależy od stopnia znajomości przepisów oraz języka obcego. Sprawdź jak postępować po wypadku oraz o jaki rodzaj odszkodowania możesz się ubiegać.

Prawo do odszkodowania

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników. Pracodawca powinien:

· unikać narażania zdrowia swoich pracowników w czasie wykonywanej pracy

· zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy

· zapewnić odzież i sprzęt ochronny

· zapewnić opiekę i nadzór zdrowotny w razie potrzeby

· przygotować plany awaryjne oraz ewakuacyjne

· zapewnić odpowiedni ekwipunek do udzielenia pierwszej pomocy

· upewnić się, że urządzenia i maszyny są bezpieczne w użyciu

Pracodawca powinien również poinformować swoich pracowników o ryzyku podejmowanego zatrudnienia. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązku to tym samym każdy pracownik, który poniesie z tego tytułu obrażenia będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.

Zgłoszenie wypadku

Gdy dojdzie do wypadku w czasie pracy należy jak najszybciej zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu. Następnie należy dopilnować, aby zgłoszenie zostało wpisane do księgi wypadków (Accident Log Book). Jest to ważna kwestia ze względu na późniejszą możliwość ubiegania się o zasiłki. Z wpisu do księgi przełożony powinien również przekazać kopię raportu.

Kolejną ważną kwestią jest wizyta w punkcie medycznym. Tutaj należy przekazać medykowi wszystkie informacje o dacie i przebiegu wypadku. Lekarz przeprowadzi obdukcję i wystawi raport medyczny. Jeśli zajdzie taka potrzeba to powinien on również wystawić zwolnienie lekarskie.

Warto również pamiętać, aby sfotografować zdarzenie a jeśli na terenie wypadku znajduje się monitoring to również należy go zabezpieczyć. Jeśli wypadek widzieli inni pracownicy to warto zdobyć dane świadków. Ich zeznania mogą być pomocne w procedurze uzyskania odszkodowania.

Skierowanie sprawy do ubezpieczyciela

Zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela leży po stronie pracodawcy, który powinien tego dokonać do 21 dni od daty wystąpienia wypadku. To w jakim czasie ubezpieczyciel wyda decyzję zależy od zawiłości sprawy lub kwoty roszczenia. Średnio na wydanie decyzji czeka się 3 miesiące, ale są też przypadki gdzie sprawa trwa kilka lat. Dlatego też osoby, które uległy wypadkowi korzystają z firm prawniczych, które prowadzą sprawę w imieniu poszkodowanego. Jeśli pomiędzy ubezpieczycielem a poszkodowanym nie dojdzie do kompromisu, to sprawa może trafić do sądu.

Dokumentacja

Od początku zdarzenia należy pamiętać o tym aby pilnować każdego dokumentu ponieważ w przyszłości może pomóc w uzyskaniu odszkodowania, a także udowodnić zaistniałą sytuację:

· dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala, zdjęcia RTG, wyniki innych badań)

· wydatki poniesione wskutek wypadku

· zdjęcia jak i nagranie z kamery z miejsca wypadku

· zeznania świadków (jeśli widzieli zdarzenie)

· raport z księgi wypadków

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy (IIDB)

Industrial injuries disablement benefit (IIDB) - Zasiłek z tytułu niezdolności do pracy jest przeznaczony dla osób, które w konsekwencji wypadku w pracy lub choroby zawodowej nie są w stanie wykonywać zatrudnienia. Aby móc ubiegać się o zasiłek IIDB to uszczerbek na zdrowiu musi wynosić nie mniej niż 14%. Wysokość zasiłku zależna jest od stopnia niepełnosprawności jak i wieku.

Polisa ubezpieczeniowa

W Wielkiej Brytanii oprócz zasiłku z tytułu wypadku przy pracy występuje tzw. income protection, czyli ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku choroby lub urazu niezależnie od tego czy wydarzył się w pracy lub poza nią. Taka forma ubezpieczenia zapewnia niezbędne środki do opłacenia raty kredytu hipotecznego lub czynszu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej jest zależny od kwoty ewentualnego odszkodowania, wieku, zawodu, stanu zdrowia, okresu ubezpieczenia. Polisę można wykupić w firmie, która zajmuje się ubezpieczeniami.

Każdy pracodawca w Wielkiej Brytanii powinien mieć wykupioną podstawową polisę ubezpieczeniową od wypadków. Taka polisa niestety nie do końca zabezpiecza nas ze względu na jej wąski zakres możliwość. Przed podjęciem pracy w UK warto rozważyć wykupienie prywatnej polisy ubezpieczeniowej, która zapewni większą ochronę.

comments powered by Disqus