Wypadek w pracy
11 paź 2018

Wypadek w pracy

Jednym z takich obowiązków jest sporządzanie rocznego planu, a także raportowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji wypadków do jakich doszło na terenie zakładu pracy. Poszkodowani pracownicy mają prawo wglądu do takiej księgi. Podstawowym problemem dotyczącym spraw odszkodowawczych w Holandii jest brak dowodów na zaistniałe zdarzenie. Ważne jest to, aby poszkodowany pracownik w miarę swoich możliwości zabezpieczył jak najwięcej dowodów, na przykład poprzez zrobienie kilku zdjęć na miejscu wypadku (np. w przypadku wypadku spowodowanego niesprawną maszyną ). Poszkodowany powinien również zabezpieczyć dane świadków owego zdarzenia

Zdarza się, że niektórzy świadkowie mogą się bać zeznawać przeciwko pracodawcy bądź zostać przez niego zastraszani i nakłaniani do fałszywych zeznań, co nie jest zgodne z prawem. Za takie działania pracodawca może ponieść dużą karę. Zazwyczaj po zaistniałym zdarzeniu pracownik przechodzi na zasiłek chorobowy, który jest wypłacany przez holenderskiego pracodawcę podczas trwania choroby bądź do momentu jej zakończenia. Holenderskie daje pracownikowi prawo do zwrotu dochodów jak i pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z wypadkiem. Oprócz wyżej wymienionych roszczeń poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz straty psychiczne.

Pamiętaj, że jeżeli doznałeś uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w miejscu pracy lub w wyniku chorób zawodowych masz prawo do dochodzenia należnego Ci odszkodowania. W każdym przypadku kiedy dochodzi do wypadku w miejscu pracy ważne jest ustalenie czy powyższe wymogi zostały spełnione. Zazwyczaj, kiedy dochodzi do wypadku mają miejsce zaniedbania po stronie pracodawcy. Dobrze więc wiedzieć, że prawo nakłada na Twojego pracodawcę do obowiązek posiadania ubezpieczenia, które powinno pokryć roszczenia odszkodowawcze, czyli także Twoje ewentualne odszkodowanie.
comments powered by Disqus