Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii
5 gru 2018

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

O tak zasiłek mogą ubiegać się osoby, które pracowały co najmniej przez okres 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni, posiadają kopię umowy i odcinki z wypłat. Warunkiem koniecznym jest również stałe miejsce zamieszkania na terenie Holandii ( nie musi to być meldunek).

Otrzymany zasiłek jest proporcjonalny do sumy osiąganych dochodów. Standardowo wynosi on 70% wynagrodzenia dziennego pracownika. Jednak w pewnych przypadkach, można się starać o dodatkowe świadczenia. Aby otrzymać taki zasiłek należy zgłosić się jako bezrobotny do instytucji ubezpieczeniowej, do której należy pracodawca. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w w ciągu tygodnia następującego po utracie pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych jest proporcjonalny do wynagrodzenia wynosi 70% dziennego pracownika. W pewnych przypadkach, kiedy zasiłek jest niższy od wynagrodzenia minimalnego, można się starać o dodatkowe zasiłki. Aby otrzymać zasiłek należy zgłosić się jako bezrobotny do instytucji ubezpieczeniowej, do której należy pracodawca. Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w tej instytucji w ciągu tygodnia następującego po utracie pracy.

Aby ubiegać się o zasiłek należy złożyć wniosek w formie elektronicznej do Jednostki Wykonawczej Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii lub wypełnić formularz w najbliższej siedzibie. Do wypełnienia formularza konieczny będzie dowód osobisty, numer polisy oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Holandii. Jeżeli masz problem z wypełnieniem formularzy, możesz skontaktować się z UWV czyli Jednostką Wykonawczą Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii lub z jedną z lokalnych organizacji pomagających Polakom przebywającym w Niderlandach.
comments powered by Disqus