Zawarcie związku małżeńskiego w Niemczech
12 paź 2021

Zawarcie związku małżeńskiego w Niemczech

Stale rośnie liczba małżeństw, zawieranych między osobami różnych narodowości. Powszechnie otwarte granice, proces globalizacji oraz częściej i odważniej podejmowana decyzja o zatrudnieniu za granicą, niewątpliwie temu zjawisku sprzyjają. Aktualne jest zatem pytanie, jakich formalności należy dopełnić, aby zawrzeć ważny związek małżeński Polki/Polaka z obcokrajowcem?

Ślub cywilny

Ślub cywilny w Niemczech różni się od tego w Polsce ponieważ na uroczystości nie muszą być obecni świadkowie, a uroczystość zaślubin może mieć miejsce w praktycznie każdym miejscu wybranym przez Parę Młodą.

Przed ceremonią zaślubin konieczna będzie wizyta w urzędzie stanu cywilnego. Tam urzędnik przeprowadzi konsultację, w której poinformuje jakie należy zgromadzić dokumenty oraz wyjaśni szczegóły zawarcia związku małżeńskiego. Lista dokumentów może się różnić w zależności od posiadanego obywatelstwa małżonków.

Ślub cywilny: jakie dokumenty?

W przypadku jeśli oboje małżonków posiada polskie obywatelstwo i chcą wziąć ślub cywilny w Niemczech, to muszą posiadać następujące dokumenty:

· ważny dokumenty tożsamości

· rozszerzone zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Erweiterte Meldebescheinigung)

· całkowity odpis aktu urodzenia (zostaje on wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania w Polsce)

· zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego (Ehefähigkeitszeugnis)

· osoby rozwiedzione - dodatkowo muszą dołączyć akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

· osoby owdowiałe - odpis aktu zgonu małżonka

Warto wiedzieć, że jeśli nie ma możliwości pozyskania odpowiednich dokumentów z urzędu stanu cywilnego w Polsce, to można skorzystać z Konsulatu, który zajmie się uzyskaniem odpowiednich dokumentów. Taka usługa jest dodatkowo płatna.

Po zebraniu kompletu dokumentów należy udać się do urzędu stanu cywilnego i zgłosić chęć zawarcia związku małżeńskiego. Zgłoszenia można dokonać do 6 miesięcy przed ślubem.

Ważne!

Wszystkie dokumenty, które zostały sprowadzone z Polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w Niemczech.

Wskazówka

W urzędzie stanu cywilnego warto wspomnieć o wykupieniu międzynarodowego aktu ślubnego. Koszt to około 25 € a taki dokument może się przydać w przyszłości. Dzięki temu zostanie zaoszczędzone trochę czasu i pieniędzy.

Szczegóły ślubu cywilnego

Pod uwagę trzeba wziąć termin ślubu. Jest to o tyle ważne, że wiele dat jest bardzo popularnych (np. data Walentynek) i może zabraknąć miejsc. Dlatego wcześniej warto zarezerwować odpowiedni dzień. Niektóre urzędy mogą pobierać dodatkową opłatę.

Warto wiedzieć, że w przypadku gdy oboje narzeczeni nie potrafią dobrze mówić po niemiecku, to mają możliwość skorzystania z tłumacza przysięgłego – odpłatnie.

Faktem jest również to, że jeśli oboje z małżonków są cudzoziemcami, to proces załatwienia formalności może trwać znacznie dłużej.

Rejestracja w polskim urzędzie stanu cywilnego

Po udanej ceremonii zaślubin trzeba jeszcze pamiętać o rejestracji w polskim urzędzie stanu cywilnego. Do tego będzie potrzebny niemiecki akt ślubny lub wspomniany międzynarodowy akt.

Ślub kościelny

Ślub Kościelny może mieć miejsce tylko po tym gdy zawarty zostanie związek małżeński w urzędzie stanu cywilnego.

Po udanej uroczystości w urzędzie stanu cywilnego można przygotować się do ślubu kościelnego. Taki dzieli się na kilka etapów:

· pierwszy kontakt z parafią

· rozmowa z księdzem

· kurs przygotowawczy

· przeprowadzenie ceremonii

Pierwszy kontakt z parafią i rozmowa z księdzem

Na początkowym etapie należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu omówienia wszystkich szczegółów taki jak, np.: terminu, zapowiedzi ślubnej, wymaganych dokumentów.

Kolejny krok to rozmowa z księdzem, która w Niemczech jest obowiązkowa. Tam na pierwszy termin trzeba będzie przynieść odpowiednie dokumenty:

· dowód tożsamości

· świadectwo chrztu

· zaświadczenie, że oboje przyszli małżonkowie są stanu wolnego

· zaświadczenie o bierzmowaniu

· zaświadczenie z niemieckiego urzędu stanu cywilnego

W trakcie rozmowy narzeczeni ustalają z księdzem przebieg ceremonii czy wyboru fragmentów z Ewangelii. Ksiądz również zbiera informacje do wypełnienia kościelnego protokołu.

Kurs przedmałżeński

Ukończenie kursu przedmałżeńskiego w Niemczech jest koniecznie do zawarcia związku małżeńskiego. Koszt takiego kursu wacha się w granicach od 10 do 100 €. Oczywiście koszt jak i organizacja kursu może się znacznie różnić w zależności od regionu.

Po kursie para młoda otrzymuje zaświadczenie o jego odbyciu, które zostanie przedłożone księdzu.

Ceremonia ślubna w Niemczech

Po zebraniu wszystkich dokumentów, odbycia kursu i rozmowy z księdzem można przystąpić do ostatniego etapu czyli ceremonii ślubnej. Jej przebieg został już ustalony podczas rozmowy z księdzem.

Ze względu na inną kulturę, język oraz tradycję niemiecki ślub różni się od tego w Polsce. Należy wiedzieć, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego zostanie zmieniona klasa podatkowa w urzędzie skarbowym. Pracownicy również muszą zgłosić związek małżeński swojemu pracodawcy ze względu na zmianę nazwiska.

comments powered by Disqus